Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της trivago

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2022

Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για όλους τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή άλλες υπηρεσίες και προσφορές (συλλογικά «οι Υπηρεσίες») που διαχειρίζονται η trivago N.V και οι θυγατρικές της («εμείς», «εμάς» ή «trivago»).

Στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η trivago επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Ως εταιρεία metasearch, η trivago μπορεί να σας ανακατευθύνει σε ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί αυτών των υπηρεσιών τρίτων και ότι η από μέρους σας χρήση των εν λόγω υπηρεσιών τρίτων υπόκειται στις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου που είναι δημοσιευμένες στους αντίστοιχους ιστότοπους ή στις αντίστοιχες εφαρμογές και όχι στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες μας, αλλαγές στη νομοθεσία ή άλλοι λόγοι μπορεί να καταστήσουν αναγκαία την τροποποίηση της Δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου μας. Θα πραγματοποιούμε τακτικά αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου και σας ζητούμε να επανεξετάζετε το περιεχόμενό της.

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου;

Η trivago N.V ελέγχει τις διαδικασίες επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Η trivago είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και έχει έδρα στη διεύθυνση Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Γερμανία.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας ή για να υποβάλετε μια γενική ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την trivago ή σχετικά με την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση privacy@trivago.com.

Για να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, στείλτε ένα email στη διεύθυνση privacy@trivago.com με τη γραμμή θέματος «Υπ' όψιν του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων». Λάβετε υπόψη ότι τα email που αποστέλλονται σε αυτήν τη διεύθυνση δε θα θεωρούνται αυτομάτως εμπιστευτικά/δε θα διαβάζονται μόνο από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε εμπιστευτικά με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, δηλώστε το στο email σας προς εμάς και θα το διευθετήσουμε.

2. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας. Ανατρέξτε στην Ενότητα 1 για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας και άσκησης αυτών των δικαιωμάτων.

2.1 Γενικά δικαιώματα

Έχετε τα ακόλουθα νομικά δικαιώματα προστασίας δεδομένων υπό τις σχετικές νομικές προϋποθέσεις: το δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρο 13 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

2.2. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας παρείχατε προηγουμένως. Ως συνέπεια αυτής της ενέργειας, δε θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας σε σχέση με την εν λόγω συγκατάθεση στο μέλλον. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεση μέχρι τη στιγμή της ανάκλησής της.

2.3 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων βάσει έννομων συμφερόντων

Αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται σε έννομα συμφέροντα, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην εν λόγω επεξεργασία. Σε περίπτωση που αντιταχθείτε, δε θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας, παρά μόνο εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία συμβάλλει στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

2.4 Δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση

Αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εναντίωσης σε οποιαδήποτε μορφή απευθείας εμπορικής προώθησης, ανατρέξτε στην Ενότητα 6.1.

2.5 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε αρχή προστασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στον τόπο διαμονής σας. Αρμόδια εποπτική αρχή για την trivago: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Τηλέφωνο: 0211/38424-0, Email: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε από εσάς

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων:

 • Δεδομένα χρήστη
  • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους, όπως το όνομα, τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας.
  • Στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να κοινοποιείτε σε εμάς, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλικία, φύλο, χώρα διαμονής, προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηνύματα που έχετε στείλει στην ομάδα μας, σχόλια, απαντήσεις σε ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις και συμμετοχή σε οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητες προώθησής μας.
 • Δεδομένα χρήσης
  • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που εισάγετε όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένου του προορισμού, της ημερομηνίας, του αριθμού των πελατών, του νομίσματος), των προσφορών που προβάλλετε και των συνδέσμων στους οποίους κάνετε κλικ.
  • Αλληλεπίδραση με τα μηνύματα εμπορικής προώθησης που λαμβάνετε από εμάς: Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τα μηνύματα απευθείας εμπορικής προώθησης που σας στέλνουμε, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων και των ειδοποιήσεων push (παραδείγματος χάριν, αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των φορών που ανοίγετε το ενημερωτικό δελτίο μας ή κάνετε κλικ σε υπερσυνδέσμους που περιέχονται σε αυτό).
 • Δεδομένα κρατήσεων: Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο προς μια προσφορά καταλύματος που έχει καταχωριστεί στις Υπηρεσίες μας, ο ιστότοπος online κρατήσεων που κάνει αυτήν την προσφορά ενδέχεται να μας στείλει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τυχόν επακόλουθη κράτηση που θα πραγματοποιήσετε στον ιστότοπο online κρατήσεων.
 • Δεδομένα τοποθεσίας: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες κατά προσέγγιση τοποθεσίας με βάση τη διεύθυνση IP σας (σε επίπεδο χώρας ή πόλης). Επιπλέον, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα GPS, για να σας παράσχουμε προσαρμοσμένα αποτελέσματα αναζήτησης στην κινητή συσκευή σας.
 • Τραπεζικά δεδομένα: Παρόλο που δεν εμπλεκόμαστε άμεσα στη διαδικασία κράτησης καταλυμάτων και πληρωμής, ενδέχεται, κατά διαστήματα, να σας ζητούμε να κοινοποιείτε τα τραπεζικά στοιχεία σας, παραδείγματος χάριν, για την αποζημίωση των χρηστών.
 • Τεχνικά δεδομένα: Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η διεύθυνση IP, τα cookies, τα δεδομένα ταυτοποίησης (αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης, αριθμός μέλους, αναγνωριστικό συσκευής), η κατάσταση πρόσβασης/ο κωδικός κατάστασης HTTP, το λογισμικό και η έκδοση του περιηγητή, το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον εργασίας του, ο παροχέας Ίντερνετ, η γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

4. Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με (i.) τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και, για κάθε σκοπό, (ii.) την αντίστοιχη νομική βάση και (iii.) τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, μεταξύ άλλων και για να σας βοηθούμε να συγκρίνετε τιμές και προσφορές καταλυμάτων και να βρίσκετε το ιδανικό κατάλυμα για εσάς.
  • Νομική βάση: εκτέλεση σύμβασης, συναίνεση.
  • Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται: δεδομένα χρήστη, δεδομένα χρήσης, δεδομένα κράτησης, δεδομένα τοποθεσίας, τεχνικά δεδομένα.
 • Για να δημιουργήσουμε και για να διατηρούμε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον για τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού χρήστη σας στην trivago.
  • Νομική βάση: συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, έννομο συμφέρον.
  • Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται: δεδομένα χρήσης, τεχνικά δεδομένα.
 • Για να κατανοούμε πώς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και για να αξιοποιούμε τα σχόλια που μπορεί να μας στέλνετε, προκειμένου να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας, να εντοπίζουμε τάσεις στον κλάδο και να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και δυνατότητες, ώστε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας.
  • Νομική βάση: συναίνεση, έννομο συμφέρον.
  • Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται: δεδομένα χρήστη, δεδομένα χρήσης, δεδομένα κράτησης, τεχνικά δεδομένα.
 • Για να σας αποστέλλουμε μηνύματα απευθείας εμπορικής προώθησης για τις Υπηρεσίες μας ή άλλες σχετικές υπηρεσίες, να σας παρέχουμε υπηρεσίες διαφήμισης στις Υπηρεσίες μας καθώς και σε ιστότοπους τρίτων (είτε εξατομικευμένες είτε όχι) και να διαχειριζόμαστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δραστηριότητες προώθησης (όπως κληρώσεις και παρόμοια δώρα).
  • Νομική βάση: συναίνεση, έννομο συμφέρον.
  • Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται: δεδομένα χρήστη, δεδομένα χρήσης, τεχνικά δεδομένα.
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας, να απαντούμε στις ερωτήσεις και στα σχόλιά σας και να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών.
  • Νομική βάση: εκτέλεση σύμβασης, έννομο συμφέρον.
  • Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται: δεδομένα χρήστη, δεδομένα χρήσης, δεδομένα κράτησης, τραπεζικά δεδομένα.
 • Για να εκπληρώνουμε συμβατικές υποχρεώσεις με τρίτα μέρη, όπως online ιστότοπους κρατήσεων που εμφανίζουν καταχωρίσεις στις Υπηρεσίες μας.
  • Νομική βάση: εκτέλεση σύμβασης, έννομο συμφέρον.
  • Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται: δεδομένα χρήστη, δεδομένα χρήσης, δεδομένα κράτησης.
 • Για να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις, να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου, να αποτρέπουμε περιστατικά απάτης και για σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.
  • Νομική βάση: συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, έννομο συμφέρον, εκτέλεση σύμβασης.
  • Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται: δεδομένα χρήστη, δεδομένα χρήσης, δεδομένα κράτησης, τεχνικά δεδομένα.

5. Σε ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται κατάλληλη νομική βάση:

 • Στις πλήρους κυριότητας θυγατρικές μας.
 • Σε συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας: Παραδείγματος χάριν, όταν συνδέεστε ή πραγματοποιείτε είσοδο στις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας υπηρεσίες τρίτων, όπως το Facebook, την Google ή την Apple.
 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν σε εμάς υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, όπως: παρόχους φιλοξενίας και αποθήκευσης, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών, παρόχους επικοινωνιών, παρόχους ασφάλειας και αποτροπής απάτης, εισπράκτορες οφειλών, παρόχους στατιστικών εργαλείων, διαφημίσεων και μάρκετινγκ.
 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, όπως υπηρεσίες ασφάλειας και αποτροπής απάτης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρόχους διαφημίσεων και μάρκετινγκ.
 • Σε επιχειρηματικούς συνεργάτες με τους οποίους μπορεί να προσφέρουμε από κοινού προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτές είναι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των Υπηρεσιών μας σε συνεργασία με άλλα τρίτα μέρη.
 • Σε τρίτους προμηθευτές ταξιδιών, όπως ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιοκτήτες καταλυμάτων, παρόχους ταξιδιωτικών οδηγών ή δραστηριοτήτων.
 • Σε αρχές επιβολής του νόμου. Για την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη δίωξη παράνομων δραστηριοτήτων, απειλών κατά της κρατικής ή της δημόσιας ασφάλειας και την αποτροπή απειλών κατά της ζωής των ανθρώπων.
 • Στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής, όπως μιας συγχώνευσης, μιας εκποίησης, μιας ενοποίησης ή μιας πώλησης περιουσιακών στοιχείων.

Αν διαβιβάσουμε δεδομένα στους παρόχους υπηρεσιών μας, αυτοί δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα μόνο για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν επιλεχθεί και έχουν προσληφθεί με προσοχή από εμάς. Δεσμεύονται συμβατικά από τις οδηγίες μας, εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και παρακολουθούνται τακτικά από εμάς.

6. Πληροφορίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες

6.1 Ενημερωτικό δελτίο

Προσφέρουμε υπηρεσίες ενημερωτικών δελτίων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ενδιαφέρον ταξιδιωτικό περιεχόμενο, συνδέσμους προς ερωτηματολόγια ή κληρώσεις, υπενθυμίσεις σχετικά με τις αναζητήσεις που έχετε κάνει μέσω των Υπηρεσιών μας ή άλλα νέα σχετικά με τις Υπηρεσίες μας ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τους συνεργάτες μας.

Αν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο απευθείας μέσω των Υπηρεσιών μας, θα λάβετε ένα email στο οποίο σας θα σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης email που έχετε δηλώσει. Αν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας εντός 24 ωρών, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά από έναν μήνα.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά δελτία από εμάς, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» που περιλαμβάνεται στο υποσέλιδο κάθε ενημερωτικού δελτίου μας ή επικοινωνώντας με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1 παραπάνω.

6.2 Λογαριασμός χρήστη trivago

Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη trivago δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο μπορεί να είναι απαραίτητη για την πλήρη χρήση της λειτουργικότητας ορισμένων εκ των Υπηρεσιών μας.

Έχετε δυνατότητα διαχείρισης, τροποποίησης και διαγραφής όλων των στοιχείων στον λογαριασμό χρήστη trivago που έχετε δημιουργήσει. Λάβετε υπόψη ότι, μετά από μια ορισμένη περίοδο αδράνειας, θα διαγράψουμε αυτόματα τον λογαριασμό χρήστη trivago.

6.3 Business Studio

Αν χρησιμοποιείτε το Business Studio, θα λάβετε έναν προσωπικό λογαριασμό που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και θα μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν τον λογαριασμό. Οι ξενοδόχοι που διαθέτουν λογαριασμό trivago Business Studio ενδέχεται να λαμβάνουν απευθείας πληροφορίες σχετικά με νέες ή πρόσθετες λειτουργίες.

7. Πληροφορίες για τα cookies

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες online παρακολούθησης. Σε αυτήν την παράγραφο, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τι είναι τα «cookies», πώς χρησιμοποιούνται από την trivago και πώς να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας.

7.1 Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία λαμβάνονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή. Εκτός από τα cookies, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως web beacon, ετικέτες ή pixel (μικροσκοπικές γραφικές εικόνες που τοποθετούνται σε μια ιστοσελίδα και υποδεικνύουν ότι η εν λόγω σελίδα έχει προβληθεί) ή κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK – τεχνολογία παρακολούθησης που είναι αποθηκευμένη σε μια εφαρμογή). Σε αυτήν την παράγραφο, τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης θα αναφέρονται γενικά ως «cookies».

Τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αναγνωρίζουν τις συσκευές των χρηστών και να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που προβάλλουν και με το οποίο αλληλεπιδρούν οι χρήστες και, ως εκ τούτου, να τους παρέχουν μια προσαρμοσμένη εμπειρία (παραδείγματος χάριν, μέσω της απομνημόνευσης των προτιμήσεων και των ρυθμίσεων).

Τα cookies μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες:

 • Ανάλογα με τον διαχειριστή τους:
  • Τα cookies πρώτου μέρους τοποθετούνται από την trivago στους ιστότοπους και στις εφαρμογές της.
  • Η διαχείριση των cookies τρίτων στους ιστότοπους ή στις εφαρμογές μας πραγματοποιείται από εξωτερικούς παρόχους, όπως συνεργάτες υπηρεσιών διαφήμισης, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας και συνεργαζόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ανάλογα με τη διάρκειά τους:
  • Cookies περιόδου λειτουργίας: Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε τον περιηγητή σας.
  • Μόνιμα cookies: Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το cookie. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του περιηγητή σας.

7.2 Πώς χρησιμοποιεί η trivago τα cookies;

Η trivago, ή οι εξωτερικοί πάροχοι που διαχειρίζονται cookies τρίτων στους ιστότοπους ή στην εφαρμογή μας, χρησιμοποιούν τα cookies που περιγράφονται στην παραπάνω ενότητα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αυστηρά απαραίτητα: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατή η σωστή παροχή των Υπηρεσιών μας.
 • Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να θυμόμαστε επιλογές που έχετε κάνει στους ιστότοπους ή στις εφαρμογές μας (παραδείγματος χάριν, τη γλώσσα ή το νόμισμα που έχετε επιλέξει) και να σας παρέχουμε βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες. Αν δεν επιτρέψετε τη χρήση αυτών των cookies, ορισμένες ή όλες αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην αποδίδουν σωστά.
 • Cookies απόδοσης: Αυτά τα cookies, είτε τοποθετούνται από εμάς είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των Υπηρεσιών μας (δηλαδή ποιες σελίδες έχουν τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη επισκεψιμότητα/χρησιμοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντηρούμε, να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας. Αν δεν επιτρέψετε τη χρήση αυτών των cookies, δε θα γνωρίζουμε πότε επισκεφτήκατε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας και δε θα μπορούμε να παρακολουθούμε την απόδοσή τους.
 • Cookies μάρκετινγκ: Αυτά τα cookies τοποθετούνται στους ιστότοπους και στις εφαρμογές μας από τους συνεργάτες μας που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και την προβολή συναφών διαφημίσεων σε ιστότοπους τρίτων. Αν δεν επιτρέψετε τη χρήση αυτών των cookies, θα βλέπετε λιγότερο εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Ορισμένα από τα cookies που τοποθετούνται στους ιστότοπους και στις εφαρμογές μας προέρχονται από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας.

Χρησιμοποιούμε εργαλεία που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας βάσει του έννομου συμφέροντός μας να παρέχουμε τις βασικές λειτουργίες του ιστότοπού μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσβαση σε πληροφορίες και η αποθήκευση αυτών των πληροφοριών στην τερματική συσκευή είναι απολύτως απαραίτητη και πραγματοποιείται με βάση τους εκτελεστικούς νόμους της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ePrivacy) των κρατών μελών της ΕΕ, στη Γερμανία, σύμφωνα με το τμήμα 25 (2) του νόμου TTDSG.

Χρησιμοποιούμε όλα τα άλλα μη απαραίτητα (προαιρετικά) εργαλεία που παρέχουν πρόσθετες λειτουργίες με βάση τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσβαση σε πληροφορίες και η αποθήκευση αυτών των πληροφοριών στην τερματική συσκευή πραγματοποιείται με βάση τους εκτελεστικούς νόμους της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ePrivacy) των κρατών μελών της ΕΕ, στη Γερμανία, σύμφωνα με το τμήμα 25 (1) του νόμου TTDSG. Η επεξεργασία δεδομένων με χρήση αυτών των εργαλείων πραγματοποιείται μόνο αν έχουμε εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την ενέργεια.

Αν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (όπως στις ΗΠΑ), ανατρέξτε στην Ενότητα 8 («Διαβίβαση σε άλλες χώρες») σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει αυτό.

7.3 Πώς να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας για τα cookies;

Μπορείτε να ανακαλέσετε ή να τροποποιήσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση μη απαραίτητων cookies ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο υποσέλιδο των ιστότοπών μας ή διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookies, μεταβαίνοντας στην ενότητα «Βοήθεια» του περιηγητή στη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τους ιστότοπους www.youronlinechoices.com ή www.youradchoices.com, για να μάθετε πώς μπορείτε να αρνηθείτε την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Στην κινητή συσκευή σας, το λειτουργικό σας σύστημα ενδέχεται να σας επιτρέπει να ελέγχετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεών του. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας ενδέχεται να μη λειτουργούν όπως προβλέπεται ή να μη λειτουργούν καθόλου.

8. Διαβίβαση σε άλλες χώρες

Λόγω της διεθνούς φύσης της επιχείρησής μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας διεθνώς στις πλήρους κυριότητας θυγατρικές μας, καθώς και στους συνεργάτες και στους παρόχους υπηρεσιών μας. Οι εν λόγω οντότητες ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες όπου η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων μπορεί να διαφέρει από τη νομοθεσία της ΕΕ ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα διαμονής σας.

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι χώρες αυτές δεν υπόκεινται σε απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα, όπως τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να διασφαλίζουμε ότι η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν προβλέπεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα και δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας ή κατάλληλες εγγυήσεις, είναι πιθανό και υπάρχει κίνδυνος οι αρχές της αντίστοιχης τρίτης χώρας να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαβιβαζόμενα δεδομένα προκειμένου να τα συλλέξουν και να τα αναλύσουν, και να μην μπορεί να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιβολής των θιγόμενων δικαιωμάτων σας.

9. Πώς προστατεύει η trivago τα δεδομένα σας;

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τυχαία ή σκόπιμη παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή προσπέλαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται η ψευδωνυμοποίηση, η κρυπτογράφηση, τα τείχη προστασίας ή τα εργαλεία ελέγχου πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας αναθεωρούνται τακτικά και ενημερώνονται, ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

10. Πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται υπό το πρίσμα των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια, διαγράφουμε τα δεδομένα αμέσως, εκτός αν εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής (παραδείγματος χάριν, για σκοπούς αποδεικτικών στοιχείων για αξιώσεις αστικού δικαίου ή για λόγους λογιστικού και φορολογικού δικαίου) ή αν υπάρχει άλλη νομική βάση δυνάμει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας στη συγκεκριμένη μεμονωμένη περίπτωση. Θα ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, αν σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για λόγους στατιστικής ανάλυσης σε διάστημα μεγαλύτερων περιόδων.